Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank.

Els beneficis de CaixaBank baixen un 67% per la pandèmia

31.07.2020 | 19:36

El balanç de resultats de CaixaBank del primer semestre d'aquest any, que l'ntitat financera va fer públic ahir, presenta uns beneficis de 205 milions d'euros. La xifra és un 67% inferior a la del primer semestre de 2019, una caiguda motivada per la crisi de la Covid-19, que ha obligat CaixaBank a realitzar provisions (per a impactes futurs associats a la pandèmia) per import de 1.155 milions (400 en el primer trimestre de l'any, i 755 en el segon). Això podria elevar fins al 5% la taxa de morositat al tancament del 2020.

"Els moments més complexos són els que mesuren a les organitzacions i les persones, i en aquests sis mesos d'activitat hem fet el nostre, i crec que millor que altres", va afirmar el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en una roda de premsa telemàtica. L' enitat ha aconseguit mantenir estables els seus ingressos "core" -els derivats de l'activitat bancària- i créixer en quota de mercat en àmbits com ara els dipòsits, les assegurances de vida, les nòmines o els plans de pensions.

"fort i estable"

Gortazar va subratllar que el banc està "fort i estable", i el fet que "de les crisis hem sortit sempre enfortits amb més negoci i aquesta crisi està sent diferent" .CaixaBank es veu com "el banc més gran a Espanya en totes les dimensions" i considera que té l'escala suficient per sortir d'aquesta crisi sense fusions. "Amb la nostra mida tenim molt a fer i no ens cal una operació corporativa per fer més coses", va dirGortázar. "Amb el que hem fet, crec que podem sortir bé. Aquesta és la nostra filosofia."

L'entitat va tenir un paper consolidador molt actiu en l'anterior crisi, però la seva última operació corporativa va ser la presa de control de BPI a Portugal fa ja més de tres anys, una compra que ha estat "un gran èxit" i que encara donarà "moltes alegries".

Fins al 30 de juny, el banc va aprovar un total de 357.488 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya, que afecten una cartera de 9.848 milions d'euros. El 95% d'aquestes moratòries, va indicar Gortázar, s'han produït en cartera sana, en préstecs que s'estaven pagant, per la qual cosa s'ha mostrat confiat que "no resultaran en gran manera en un problema de morositat futura". Per nombre, el 70% de les peticions han estat de préstecs personals, si bé per import el 86% correspon a crèdit hipotecari.

"teniu caixabank per estona"

El nivell de liquiditat de l'entitat, que supera els 100 mil milions d'euros, i de solvència (CET1 del 12,3%) permeten a l'entitat "seguir donant ple suport a l'economia".

Gortázar també assegura que malgrat l'impacte de la Covid en els resultats, el grup tancarà l'any amb beneficis i no necessitarà dur a terme cap ajust de plantilla, encara que sí que seguirà reduint la seva xarxa de sucursals, en línia amb els últims anys. "Malgrat tot el que està caient, teniu CaixaBank per estona",va manifestar, abans de recordar que en els pròxims mesos els nivells de provisions per futurs impactes de la Covid seran menors, el que repercutirà en una millora dels resultats i un augment de la rendibilitat.

No obstant això, reconeix que els objectius de rendibilitat previstos en el nou pla estratègic de l'entitat, presentat el passat any, no es compliran. Caldrà esperar a conèixer l'evolució de la crisi per replantejar-los, partint de la base que siguin "ambiciosos, però assolibles".

El conseller delegat de CaixaBank va avançar que l'entitat preveu repartir l'any que ve als seus accionistes dividend amb càrrec a l'exercici 2020, ja que confia que el Banc Central Europeu (BCE) aixequi el veto a finals d'any, una mesura que veu com "excepcional i temporal, no definitiva". CaixaBank no es planteja canviar la seva política de dividend i que la seva intenció és "pagar dividend en metàl·lic", per al que ja està "reservant diners".

Al març, després de declarar-se la crisi del coronavirus, el consell d'administració de CaixaBank va decidir reduir a la meitat el dividend en efectiu proposat per a l'exercici 2019, passant a abonar 0,07 euros per acció, enfront dels 0,15 euros previstos inicialment.

El directiu tambè assenyalà que CaixaBank no modificarà la seva participació a Telefónica, després de reduir-la del 5 al 4,879% al cobrar part de l'últim dividend en efectiu: "No pensem moure la participació en un sentit o un altre".