Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,7% interanual al juny

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,7% interanual al juny

31.07.2020 | 10:47

Al juny, l'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 6,7% respecte al mateix mes del 2019 i ha augmentat un 35,6% respecte al mes de maig del 2020, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'evolució interanual de l'índex ve motivada per una disminució del 20,0% de les vendes de productes no alimentaris i per un augment del 10,9% de les vendes d'alimentació.

En l'acumulat dels primers sis mesos de l'any, la variació interanual de l'índex ha estat negativa (–12,1%). Aquesta davallada és deguda a les fortes disminucions que hi ha hagut en les vendes de productes no alimentaris des que es va decretar l'estat d'alarma (-30,7%), ja que les vendes acumulades d'alimentació segueixen mostrant una evolució positiva (11,5%).

A preus constants –és a dir, eliminant l'efecte dels preus–, l'índex mostra una disminució interanual del 6,3% al juny del 2020. Per grups de productes, les vendes d'alimentació han augmentat un 8,7%, mentre que les de la resta de productes han disminuït un 18,0%.

Les dades reflecteixen l'evolució del volum de vendes en el context de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Reial decret 463/2020, de 14 de març), que va finalitzar el 21 de juny.