MicroBank va destinar 65,6 milions en microcrèdits a Catalunya.

MicroBank han contribuït a la creació de 20.174 llocs de treball

27.07.2020 | 19:42

La concessió de microcrèdits dirigits a la creació o ampliació de projectes de negoci té un impacte directe en la millora de la situació laboral i econòmica de les persones i empreses que ho sol·liciten i, a el mateix temps, contribueix a la creació de llocs de treball. Així ho demostra un estudi realitzat sobre l'impacte dels microcrèdits concedits a MicroBank per la firma KPMG Asesores. S.L. i el suport d'Stone Soup Consulting. MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha contribuït el 2019 a la creació de 20.174 llocs de treball de forma directa, generats pels negocis d'autònoms i microempreses que han rebut finançament de l'entitat. En total, s'han creat 9.002 nous negocis gràcies al suport financer aportat pel banc. A Catalunya, MicroBank va destinar l'any passat 65,6 milions d'euros en microcrèdits per a l'obertura o l'ampliació de negocis, en els que es van generar 6.346 llocs de treball.

La principal aportació dels microcrèdits a la millora del mercat laboral es produeix a través de l'autoocupació, però a més el 35% de les empreses enquestades van poder contractar més treballadors en els mesos posteriors a la concessió del préstec, i el 51% preveuen realitzar noves contractacions durant el proper any. A més, l'estudi destaca que gran part d'aquestes contractacions s'han realitzat a col·lectius més vulnerables (joves, més grans de 50 anys, procedents d'una situació d'atur...).

De l'estudi s'extreu que el 54% dels microcrèdits atorgats el 2019 s'han destinat a posar en marxa noves iniciatives. El 67% de les empreses no tenen forma jurídica pròpia i estan liderades per autònoms.

empreneduria

Els microcrèdits són un dels principals instruments per facilitar l'accés al crèdit, com queda palès en el fet que la meitat dels enquestats opinen que no podrien haver obert o ampliat la seva activitat o ho haguessin fet amb molta dificultat sense l'ajuda del microcrèdit . L'emprenedoria per necessitat, és a dir, aquelles persones que volen obrir el seu propi negoci perquè no tenen una millor opció en el mercat laboral, representa un 23% dels beneficiaris d'un préstec de MicroBank. Es tracta d'emprenedors que o bé no tenien un lloc de treball o tenien por de perdre'l.

Els microcrèdits també contribueixen a millorar la capacitat de gestió dels negocis, des de l'augment de la capacitat per portar la comptabilitat del negoci i la generació de noves capacitats de gestió financera fins a la gestió comercial, arribant fins i tot a millorar les seves possibilitats per estalviar. Concretament, el 27% la seva capacitat d'estalvi s'ha incrementat des de la concessió del préstec, de la mateixa manera que passa amb l'increment dels ingressos (el 46% dels enquestats ha augmentat els seus ingressos a partir del microcrèdit).

De l'anàlisi de l'estudi de KPMG, es pot estimar l'impacte d'aquests negocis sobre el producte interior brut (PIB) d'Espanya. Així, el 2019, els negocis recolzats per MicroBank van contribuir amb 1.543 milions d'euros al PIB, 724 milions de forma directa i 819 milions de forma indirecta i induïda.