L'absentisme laboral va tenir un cost l'any passat de 90 mil milions.

Propostes de Cecot per reduir l'índex d'absentisme laboral

21.07.2020 | 19:32

L'absentisme laboral és un factor que impacta en la competitivitat d'una empresa. L'Associació de Mútues d'Accidents de Treball (Amat) va xifrar el cost total de l'absentisme laboral en més de 85.140,42 milions d'euros en 2018, el que suposava un increment del 10,02% respecte a 2017. I segons l'Informe Addecco sobre Absentismo, a mitjans de l'any 2019 es va assolir un percentatge rècord del 5,3% de taxa d'absentisme entre les empreses espanyoles el que comportaria un cost de l'absentisme per 2019 proper als 90.000 milions d'euros. Des de la Cecot es considera important plantejar una estratègia urgent en aquest sentit ja que té un impacte important sobre la competitivitat del país.

La patronal defensa que cal reformular de manera àmplia i consensuada amb els agents socials i econòmics implicats, el marc per reduir l'índex d'absentisme. Aquest va ser l'esperit de la reforma del 1980, de l'Estatut dels Treballadors, on els principals agents econòmics, socials i del Govern van entendre que l'absentisme tenia un impacte global al país. Amb aquesta premissa la Cecot ha elaborat un informe amb propostes i mesures que pretenen contribuir a la reducció de l'índex d'absentisme laboral.

A l'informe, l'entitat llista les característiques de l'absentisme en base a quatre àmbits on s'ha de poder incidir: l'institucional, centrat en la normativa i mercat de treball; el personal relatiu als factors socioeconòmics de les persones treballadores; el Laboral que concreta les condicions de la feina i l'empresarial on es tenen en comptes les característiques de l'empresa.

Propostes com la flexibilització horària o l'augment de la motivació de les persones treballadores entre les condicions laborals impactarien positivament en la reducció de l'absentisme. Cecot diu que també ho faria propostes com ara la potenciació de les mesures de control i eficàcia de la incapacitat temporal de curta durada o l'enfortiment dels recursos i actuacions de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques la seva coordinació amb les empreses.

Donat l'alt percentatge d'absentisme per incapacitat temporal, i concretament per problemes de salut, les empreses demanen mesures que permetin una optima gestió de la producció com la facilitació de l'expedició de receptes mèdiques a l'empresa pels metges d'empresa, el foment de canals de comunicació que afavoreixin les interrelacions entre el personal mèdic dels Serveis Públics de Salut i els serveis mèdics de Mútues de les empreses.

problemes de salut

Els problemes de salut representen entre la meitat i dos terços del total d'absències i les empreses proposen l'assumpció dels tres primers dies de baixa laboral i la supressió de l'obligació empresarial del pagament de la prestació des del quart al quincè dia de la baixa i de la cotització en el cas de contractació d'interins per cobrir el lloc. Aquesta prestació a partir del quart dia de baixa de la persona treballadora, aniria a càrrec de la Seguretat Social qui, de fet, exerceix el seguiment de la baixa.