El sector de la construcció acumula 13 anys de crisi continuada.
La crisi del coronavirus

La inversió en construcció caurà un 25% aquest any

27.05.2020 | 12:50

La inversió en construcció podria caure a Espanya i a Catalunya entre un 20% i un 25% l'any 2020, recuperant-se parcialment l'any 2021. La durada de la crisi en la construcció i la seva intensitat, però, estarà condicionada per l'evolució de la pandèmia, els plans inversors i les mesures econòmiques que adoptin les diverses administracions.

Els indicadors avançats d'activitat, com ara la licitació oficial d'obres i els visats dels col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació, apuntaven que el 2020, en condicions normals, l'edificació privada i l'obra pública haurien augmentat. L'impacte de la pandèmia
causada pel COVID-19 ha estroncat aquesta tendència i conduirà el sector cap a la recessió. A 21 de maig, els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) a Catalunya han ascendint en el sector de la construcció a 7.827 expedients, dels quals 7.329 per força major i 498 per
altres causes, que afecten a 45.695 treballadors, una tercera part dels afiliats del Règim General.

La pèrdua de milers de llocs de treball i, per tant, dels ingressos dels treballadors, sumats a la previsible crisi en el sector bancari a causa d'impagaments massius de préstecs, fan preveure que la construcció residencial romandrà aturada força temps fins que no torni la confiança en
l'economia i es generi de nou ocupació. Pel que fa a l'edificació no residencial la previsió és que els agents inversors aturaran els projectes
en marxa que estiguin menys avançats i descartaran iniciar-ne de nous fins que no millorin la confiança i les expectatives d'una nova embranzida econòmica.