La patronal terrassenca critica que el govern espanyol doni altres usos a aportacions per a la formació.

Cecot critica el mal ús dels fons per a la formació de treballadors

13.05.2020 | 21:11

La patronal terrassenca Cecot remarca el caràcter d'inconstitucionalitat de la mesura del Govern central de destinar fons de qualificació de treballadors de l'any 2020 a cobrir d'altres despeses. Diu que són fons finalistes que cal emprar per a l'ús pel qual s'han cotitzat, és a dir la formació contínua. Recorden que els generen les empreses (0,6%) i els treballadors (0,1%). L'entitat es manifesta totalment contrària a la decisió, ja que entén que aquest capital resultarà imprescindible per a la reactivació de l'economia i per a fomentar l'ocupabilitat dels treballadors en l'escenari post-Covid-19.

En aquest sentit, la patronal proposa al Govern central que utilitzi els 5.000 milions d'euros que ja ha detret en els sis darrers anys, "fent un mal ús dels fons de formació", i que deixi que l'aportació d'enguany s'utilitzi per a la finalitat per la qual va ser creada. A Catalunya, aquestes competències les té assumides la Generalitat, que ha vist reduïda l'aportació en 215 milions d'euros menys dels previstos per accions de polítiques actives d'ocupació.

L'ordre que aplica el Govern espanyol emana del Reial Decret llei 11/2020 de 31 de març, que recull que "amb caràcter excepcional i extraordinari, a causa de l'impacte econòmic de les mesures aprovades per a fer front a la crisi sanitària, els ingressos derivats de la cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 2020 podran destinar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació".

diners destinats a la formació

Critica Cecot que els diners que s'haurien de destinar a formació, els ingressos derivats de la cotització per formació professional, puguin destinar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació. La patronal terrassenca afegeix: "No és la primera vegada que el Govern de l'Estat utilitza els fons de polítiques actives d'ocupació per a finançar subsidis de manera incorrecta". Cecot entén que la quota no és un tribut previst com a tal en la Llei General Tributària, ni tampoc un ingrés de les administracions tendents a sufragar les seves despeses de forma general. Amb data de 6 de febrer de l'any 2017, patronals i sindicats van remetre un escrit a la Defensora del Poble per recordar al Secretari d'Estat per a l'Ocupació que "la quota de formació professional és una cotització vinculada a la relació laboral i el fet que una vegada recaptada es posi a disposició del Servei Públic d'Ocupació Estatal no vol dir que constitueixi un ingrés desafectat aplicable a qualsevol altra cosa, ni a cobrir les despeses generals d'aquest organisme".

reconeixen la prioritat

Cecot reconeix que és inqüestionable que la cobertura de les prestacions i subsidis de protecció per desocupació ha de ser una de les màximes prioritats del Govern en aquests moments de lluita contra l'impacte del coronavirus. Però considera que aquesta situació "no ha d'afectar mesures que amb tota seguretat seran més necessàries que mai per a reactivar la nostra economia". I afegeix: "Utilitzar els fons de polítiques actives d'ocupació per a finançar subsidis no sembla raonable i té caràcter inconstitucional".

La patronal denuncia també la generació d'un conflicte competencial entre administracions, ja que les Comunitats Autònomes perden la capacitat d'executar les polítiques d'ocupació que han previst que necessiten. "La limitació dels fons frena i resta efectivitat i impacten en l'assoliment dels resultats de la gestió prevista per les mateixes Comunitats Autònomes".