Novetats en Riscos Laborals Covid-19
Prevengraf - Contingut Patrocinat

Novetats en Riscos Laborals Covid-19

07.05.2020 | 22:31

Ja estem en fase de reobertura de serveis i les empreses que ja estan treballant o les que ho faran aviat, han de garantir la màxima seguretat dels seus treballadors i, per descomptat, dels seus usuaris. Això implica que moltes empreses, amb treballadors en règim general, que fins a la data no tenien coberta l'obligació legal de tenir contractat un Servei de Prevenció de Riscos Laborals, ho activin amb certa celeritat. A aquesta exigència, que data l'any 1995, se li afegeix ara la necessitat de tenir un bon assessorament i tota la documentació imprescindible per a la gestió dels requisits preventius de la Covid-19, activitat que també recau en els serveis de prevenció. A Terrassa comptem amb PREVENgraf, S.L., la primera entitat que es va acreditar a la ciutat com a Servei de Prevenció Aliè (SPA) i que porta més de 20 anys d'experiència en gestió preventiva i salut laboral.

Seu de Prevengraf.

Els Serveis de Prevenció Aliens (SPA's) han adquirit un paper fonamental per garantir que les empreses puguin reiniciar la seva activitat amb els requisits establerts en l'actual legislació laboral i sanitària. Aquestes entitats especialitzades en Prevenció de Riscos Laborals, han de proporcionar a les empreses, la documentació tècnica, l'assessorament preventiu i l'adequada vigilància de la salut dels treballadors, mitjançant, entre d'altres, les següents activitats:
-Pla de Contingència Covid-19: Informe amb les mesures concretes que es porten a terme per evitar contagis a l'empresa.
-Protocol d'actuació davant treballadors especialment sensibles (TES).
-Protocol d'actuació davant la possibilitat de tenir un treballador amb símptomes a l'empresa.
-Actualització de l'avaluació de riscos incloent risc biològic per Covid-19
-Assessorament en les bones pràctiques al centre de treball, segons el Ministeri de Sanitat.
-Registre de lliurament d'equips de protecció individual (EPI's) Covid-19
-Formació específica Covid-19 per a tots els treballadors.
-Test ràpids serològics, per a la detecció qualitativa d'anticossos (IgM i IgG) de la Covid-19, que permeten saber si un treballador encara no s'ha contagiat, si està passant la malaltia o si ja l'ha superat. És doncs, una mesura indispensable de prevenció de contagis i un factor determinant per conèixer l'estat immunològic de la plantilla de l'empresa.

PREVENgraf, S.L.
ajuda als seus clients a implantar i documentar les activitats esmentades, que sempre han de romandre a disposició de l'autoritat laboral i sanitària.