Carlos Torres Vila, president de BBVA, va llençar un missatge d'optimisme respecte al futur.

BBVA perd 1.792 milions fins el març

01.05.2020 | 04:00

Ahir va ser una jornada econòmica marcada per la presentació de resultats dels grans bancs del primer trimestre de l'any. BBVA, com la resta d'entitats financeres, va donar a conèixer unes xifres de gener a març que estan marcades per la Covid-19 i per les importants dotacions extraordinàries per cobrir-se de la pandèmia. Lògicament, els resultats d'aquests tres primers mesos de l'any tenen l'empremta del coronavirus. Malgrat la pandèmia, des de BBVA s'ha llençat un missatge clar de confiança en la salut del banc i en poder rebatre aquesta situació.

BBVA va registrar una pèrdua de 1.792 milions d'euros en el primer trimestre de 2020, després de destinar 2.082 milions per a cobrir la pèrdua de valor de la seva filial als EUA, i altres 1.433 a provisions pel covid-19, dotacions sense les quals el benefici trimestral hauria estat de 292 milions. En una nota remesa al supervisor espanyol del mercat, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banc detalla que el benefici recurrent (el derivat del pur negoci), es va situar en 1.258 milions. Per àrees geogràfiques, Espanya va registrar unes pèrdues de 141 milions per la deterioració d'actius financers i als EUA, de 100 milions.

A més, explica que els 2.082 milions destinats al sanejament de la seva filial als EUA es deuen a "la negativa evolució dels tipus d'interès en aquest país i les pitjors perspectives econòmiques", i afegeix que no afecta el patrimoni, al capital ni a la liquiditat.

BBVA també ha comunicat la seva decisió de no repartir dividend corresponent a l'exercici 2020, d'acord amb la recomanació del BCE, fins que desapareguin les incerteses generades per la pandèmia del Covid i en cap cas abans del tancament de l'exercici.

valoració

"Respecte als resultats dels primers tres mesos, hem aconseguit un benefici sense singulars de 292 milions d'euros, xifra que està molt afectada per l'anticipació de provisions relacionades amb el Covid-19 per més de 1.400 milions d'euros", ha dit Carlos Torres Vila, president de BBVA. També s'ha mostrat convençut que l'entitat obtindrà beneficis en el conjunt de 2020 malgrat les pèrdues trimestrals.

El màxim responsable de l'entitat financera detalla que "el nostre marge net aconsegueix els 3.566 milions d'euros, amb un creixement interanual del 14%, i el resultat sense singulars i sense tenir en compte la provisió pel Covid-19 s'eleva a 1.258 milions d'euros, amb un creixement del 6,4%".

Per tot aixó, Carlos Torres Vila, creu que "aquesta recurrència del benefici abans de provisions, la nostra sòlida posició de capital, la sòlida posició de liquiditat, el nostre model de negoci diversificat i les nostres capacitats digitals, ens permeten afrontar la crisi des d'una posició de fortalesa".

El president de BBVA llençava un missatge d'optimisme malgrat totes les dificultats. "Ara l'important és mirar cap endavant i treballar en un pla de retorn, prioritzant per descomptat la salut, però accelerant també l'aixecament de restriccions quan es donin les circumstàncies per a això. Les baixes taxes de nous infectats i la major capacitat hospitalària disponible en moltes zones ens obren l'esperança que sigui ràpid".