El benefici recurrent (el derivat del pur negoci) de BBVA, es va situar en 1.258 milions.

BBVA perd 1.792 milions fins a març per provisions i sanejaments als EUA

30.04.2020 | 12:34

El BBVA va registrar una pèrdua de 1.792 milions d'euros en el primer trimestre de 2020, després de destinar 2.082 milions per a cobrir la pèrdua de valor de la seva filial als EUA, i altres 1.433 a provisions pel Covid-19, dotacions sense les quals el benefici trimestral hauria estat de 292 milions. En una nota remesa al supervisor espanyol del mercat, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banc detalla que el benefici recurrent (el derivat del pur negoci), es va situar en 1.258 milions.

A més, explica que els 2.082 milions destinats al sanejament de la seva filial als EUA es deuen a "la negativa evolució dels tipus d'interès en aquest país i les pitjors perspectives econòmiques", i afegeix que no afecta el patrimoni, al capital ni a la liquiditat.

BBVA també ha comunicat la seva decisió de no repartir dividend corresponent a l'exercici 2020, d'acord amb la recomanació del BCE, fins que desapareguin les incerteses generades per la pandèmia del *covid i en cap cas abans del tancament de l'exercici.

L'entitat realitzarà una donació de 35 milions per a fer costat a les autoritats sanitàries i a la recerca científica, en paral·lel a altres iniciatives dirigides als seus clients més afectats per la crisi, com a flexibilització en els pagaments, avançament de prestacions i altres mesures de liquiditat.

Per àrees geogràfiques, Espanya va registrar unes pèrdues de 141 milions per la deterioració d'actius financers i als EUA, de 100 milions.

El president de BBVA, Carlos Torres Vila, ha dit que "quant als resultats dels primers tres mesos, hem aconseguit un benefici sense singulars de 292 milions d'euros, xifra que està molt afectada per l'anticipació de provisions relacionades amb el COVID-19 per més de 1.400 milions d'euros".