Les farmàcies desenvolupen una activitat essencial.
La crisi del coronavirus

Model de declaració responsable per les empreses industrials essencials

31.03.2020 | 15:00

Des d'aquest matí, el departament d'Empresa i Coneixement ha obert un espai al Canal Empresa on les companyies podran formalitzar una declaració responsable en relació a la consideració d'activitat essencial. En base al Reial Decret es poden continuar realitzant les activitats industrials dedicades a la fabricació de productes de primera necessitat, inclosos l'alimentació, begudes, alimentació animal, productes d'higiene, medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre producte necessari per a la protecció de la salut. Tanmateix, hi ha un conjunt de proveïdors que, malgrat ser essencials en la cadena de subministrament no resulten evidents, i per tant requereixen ser identificats com a tals per part dels seus clients.

Per totes aquestes indústries, el Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) ofereix a partir d'avui l'accés a un model de declaració responsable per proporcionar un marc de seguretat jurídica a aquestes companyies. En el formulari que s'ha habilitat s'hauran d'introduir dades com: el nom de l'empresa, la població, el CIF, el CNAE, l'activitat productiva i el producte que fabriquen.