Plataforma sobre nanomaterials

13.03.2020 | 04:00

Leitat coordina el projecte europeu SAbyNA que busca crear una plataforma online que serveixi de guia de fàcil ús per a la indústria que treballa amb nanomaterials i que els permeti així per a minimitzar els riscos tant per als seus treballadors, com per als consumidors o per al medi ambient. L'objectiu final del projecte és organitzar, simplificar i integrar els recursos ja disponibles en una sola plataforma (SAbyNA Guidance Platform) que permeti a la indústria incorporar els conceptes de seguretat i sostenibilitat en els seus processos d'innovació des de les etapes primerenques del disseny de producte i tenint en compte totes les etapes del cicle de vida d'aquest.