Titulacions claus per a l'economia

27.02.2020 | 04:00

El Fòrum d'Empreses de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) s'ha consolidat com l'espai d'interrelació entre empreses, estudiants i recentment titulats i titulades dels sectors industrial, aeronàutic i audiovisual més important del país. En aquest sentit, Lluís Gil, sotsdirector d'Empresa i Recerca de l'Escola, va afirmar que "tenim la gran sort d'impartir titulacions que, avui en dia, són claus per als sectors productius del país. Això explica, en part, l'alt nombre d'empreses que vénen a cercar talent a l'Escola. Cal afegir, també, la qualitat dels nostres titulats i de la seva formació, que incorpora una part pràctica rellevant. Això explica, en part, l'alt nombre d'empreses que venen a cercar talent". Amb més de 4.200 estudiants matriculats, l'Eseiaat ha esdevingut una gran escola d'enginyeria a Catalunya i a l'Estat, amb més de 800 enginyers i enginyeres graduats cada any. És, per tant, un centre de formació estratègic per al país, en què més del 90% dels titulats troben feina durant el primer any després de graduar-se i 7 dels 10 graus d'enginyeria que ofereix compten amb un 100% d'inserció laboral. A l'Eseiaat se signen, cada any, més de 1.300 convenis de pràctiques amb més de 200 empreses que representen 410.000 hores de formació complementària remunerada realitzada per més de 900 estudiants.