Eixos estratègics de l'economia

26.02.2020 | 04:00

Acció va posar en marxa l'any 2015 les primeres comunitats Ris3cat. Amb aquestes dues noves comunitats, tots els sectors estratègics per a la indústria catalana estan representats en una o dues comunitats que els impulsin. Així, el sector del disseny i el de les indústries culturals s'afegeixen als projectes dels àmbits de l'alimentació, la salut, l'energia, la mobilitat sostenible i dels sistemes industrials. El pressupost total per impulsar les 13 comunitats Ris3cat és de 53 milions d'euros, uns ajuts gestionats per Acció i part dels quals provenen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu de Catalunya 2014-2020.