Més problemes a les pimes

21.02.2020 | 04:00

La mida de l'empresa és també determinant de les desigualtats salarials entre les dones i els homes que hi treballen. Així ho demostren les dades de 2015 per a Catalunya, que indiquen que la bretxa salarial entre dones i homes que treballen a empreses de reduïda dimensió, d'1 a 49 persones treballadores és del 29,7%, 3,7 punts per sobre de la mitjana del 26%. "El menor nivell de sindicalització i menor protecció de les persones treballadores a l'empresa petita és sense dubte un element que contribueix a la desigualtat més gran salarial", diu l'estudi. Les petites empreses moltes vegades no apliquen el conveni col·lectiu o les persones treballadores que hi treballen tenen menys força negociadora.