Cau el nivell de contractació

19.02.2020 | 04:00

Al quart trimestre del 2019 es van registrar 78.931 contractes a la comarca, un 10,8% menys respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Segons les dades que aporta el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la contractació temporal continua sent predominant (85% dels contractes), sobretot la de curta i molt curta durada. El desembre de 2019, 19.715 residents a la comarca, el 39,8% d'un total de 49.533 persones desocupades, no van rebre cap mena de prestació per desocupació. La cobertura de les prestacions se situa en el 60,2%. Respecte a l'any anterior, el nivell de cobertura de la població desocupada a la comarca ha augmentat en més de sis punts percentuals. No obstant això, la cobertura de les prestacions és lluny dels valors del 2008.