• La compravenda d'habitatges cau un 6,3% en el tercer trimestre