La logística no para de créixer

17.01.2020 | 04:00

El sector logístic català va transportar 425 milions de tones de mercaderies el 2018, un 5,5% més respecte a l'any anterior, i va generar un total de 26.859 milions d'euros, unes dades que constaten el pes de l'activitat logística en l'economia. El sector l'integren 27.830 empreses que donen feina a 120.000 persones, encara que és un sector "molt atomitzat" i dominat per companyies dedicades al transport per carretera (el 76% del total). Això explica que el 74% de les mercaderies gestionades en 2018 es van transportar per carretera, mentre que el 24% es van fer per mar, el 2% per ferrocarril i menys de l'1% per aire, encara que aquesta última modalitat va ser la que més va créixer (10,8%).