• Zona Franca i La Salle impulsen vuit start-ups del sector logístic