L'alta direcció i els enginyers

21.12.2019 | 04:00

Per grups professionals, segons l'estudi del Consell Comarcal, els sous mitjans més elevats van correspondre als llicenciats, enginyers i alta direcció (56.110 euros), el doble de la mitjana comarcal i multiplicava per més de quatre la del grup sense qualificació, menors de 18 anys i altres. Li segueix el grup de caps administratius, de taller i tècnics (36.935 euros, un 32% superior a la mitjana). Sectorialment, a la comarca, el sector amb el nivell retributiu més elevat va ser a les activitats professionals i administratives (33.568 euros), un 20% superior a la mitjana, seguit, a continuació per la Indústria (32.486 euros, 16% superior). A la part baixa del rànquing se situaven el sector de la construcció, amb una diferència del 44% amb la retribució més elevada i un 16,8% per sota de la mitjana. El sou mitjà dels assalariats amb contractació indefinida va ser de 29.417 euros i els que tenien contracte temporal de 17.315 euros, amb una diferència del 41,1%. El sou mitjà dels residents amb contracte laboral a jornada completa va ser de 31.517 euros (14.790 euros amb contracte parcial).