Els treballadors en alta tecnologia són l'11% del total

11.12.2019 | 04:00

Les afiliacions en activitats d'alt contingut tecnològic a la comarca del Vallès Occidental s'eleven a 44.723 el setembre de 2019, que suposen l'11,6% del total de llocs de treball (387.142). Les activitats industrials de tecnologia mitjana alta sumen 22.023 afiliacions (5,7% del total) i les de tecnologia alta, 7.114 (1,8%). Respecte a l'any anterior, l'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic s'ha incrementat un 0,6%, bàsicament per l'alça dels serveis de tecnologia alta o punta (3,8%). Per contra, les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana alta perden llocs de treball (-0,7% i -1,2%, respectivament). El Vallès Occidental és la segona comarca, de la demarcació de Barcelona, en ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic, darrere del Vallès Oriental (12%) i per damunt del Barcelonès (9,9%) i el Baix Llobregat (9,1%).

Tendència positiva
L'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic va tenir una tendència positiva des del darrer trimestre del 2013 fins a finals del 2017, moment a partir del qual es produeix una desacceleració del ritme de creació de llocs de treball per la contenció, primer, en l'afiliació en les activitats de serveis de tecnologia alta o punta i, a continuació, de les activitats industrials de tecnologia mitjana alta. Les branques de tecnologia mitjana alta, que representen el 27,5% del total de llocs de treballs de la indústria, registren una pèrdua d'ocupació interanual (-1,2%), igual que les de tecnologia alta (-0,7%). La destrucció d'ocupació afecta especialment a les activitats de fabricació de vehicles de motor (-359; -7,3%) i fabricació d'altres materials de transport (-129; -10,4%).