Millora de l'ocupació

21.11.2019 | 04:00

De complir-se l'escenari previst, entre el final de 2018 i el de 2020, el servei d'Estudis de BBVA preveu la creació de 115.000 nous llocs de treball a Catalunya. Això permetria reduir la taxa d'atur fins a l'11% de mitjana en 2020, encara 2 punts percentuals per sobre del nivell precrisis. No obstant això, les dades disponibles de 2019 apunten al fet que s'està desaccelerant el ritme de creació d'ocupació a la comunitat. D'altra banda, l'evolució de l'ocupació mostra diferències en termes territorials. Així, durant 2019 s'observa un major dinamisme de l'afiliació a les ciutats de Girona, Lleida i Barcelona.