En les tres primeres hores

02.11.2019 | 04:00

El 51,9% dels accidents laborals amb baixa ocorren en les tres primeres hores de la jornada laboral, si bé la segona hora de treball és la que presenta una major sinistralitat, ja que en ella es concentren dues de cada deu accidents. El perfil majoritari de l'accidentat en el treball és el d'un home entre 31 i 50 anys, amb una antiguitat en l'empresa inferior a tres anys, que pateix un sinistre de caràcter lleu, en dilluns, durant la segona hora de la jornada laboral i mentre realitzava un desplaçament (caminar, córrer, pujar o baixar). Són dades de l'IV Observatori de sinistralitat laboral d'Asepeyo, que destaca que la sinistralitat laboral amb baixa encadena 5 anys creixent més que l'ocupació, en augmentar en 2018 un 4,4% El cost va ascendir a 141,9 milions d'euros per les baixes per incapacitat temporal per accident de treball gestionades per aquesta mútua, que té el 16% del mercat.