Seu de BBVA a Terrassa.

El BBVA va guanyar 3.667 milions fins al setembre, el 15,2% menys, per falta d'extraordinaris

31.10.2019 | 13:42

El BBVA va guanyar 3.667 milions d'euros fins a setembre, el 15,2% menys, degut, en part, a una major deterioració dels actius financers per majors necessitats de provisions als EUA i Turquia, i per la falta d'ingressos extraordinaris anotats en 2018 per la venda de BBVA Xile. En un fet remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), BBVA ha destacat que sense tenir en compte les plusvàlues obtingudes per la venda de BBVA Xile (633 milions) en 2018, el benefici atribuït hauria crescut l'1,2%.