El Brexit i les seves conseqüències

25.10.2019 | 04:00

Un "Brexit" abrupte, opció que s'allunya, de moment, amb la nova pròrroga en les negociacions, "no significaria en cap cas la renúncia al mercat britànic, que és el quart en importància en l'àmbit europeu per a Espanya". Suposarà, això sí, "un accés més difícil perquè hi haurà una frontera i portarà ajustos sobretot per a la logística o el sector de l'automoció que funciona amb la fórmula del "just in time". José Ignacio Pradas Poveda, director territorial de comerç d'ICEX de Catalunya, en la segona ponència de la jornada, va aprofundir en les implicacions pel comerç del Brexit. "Si no hi ha acord, Gran Bretanya passarà a ser un país tercer i disposarà d'acord comercial amb la UE. En la frontera es deurà documentar tot, hi haurà nous aranzels i implicacions financeres. No implicaria un reconeixement mutu i tampoc igualtat de dret com a agents econòmics. Per tant, s'haurien de demanar nous permisos i llicències. En qualsevol cas, de moment, aquest cop està aturat", va dir. La jornada es va completar amb la intervenció de Marta Torrents, advocada especialitzada en comerç internacional, fiscal, tributari i dret duaner i sòcia directora de Torrents Law&Customs. També hi va participar Josep Fusté, de DSV Solutions Spain, Joan Carbonell, responsable de cadenes logístiques del Port de Barcelona, i Carlos Antonio Gayà, responsable de Comex, i Pere Porta, especialista en tresoreria de CaixaBank, respectivament.