Més prestacions assistencials

16.10.2019 | 04:00

Segons l'informe del Consell Comarcal, malgrat l'augment en el nivell de cobertura de les prestacions de caràcter contributiu de l'últim any (més de 6 punts percentuals), a la darrera dècada hi ha hagut una disminució molt important, en passar del 57,8% de cobertura el juny de 2008 al 22% el desembre de 2018. En canvi, la cobertura de les prestacions assistencials, tot i disminuir a partir de desembre de 2014, ha incrementat en els últims dos trimestres i la situen a 5,5 percentuals per sobre de les xifres de juny de 2008. Pel que fa al tipus de prestacions, el 31,4% de les persones desocupades reben prestacions contributives i el 24% prestacions de caràcter assistencial.