La contractació va a la baixa

01.10.2019 | 04:00

Entre abril i juny d'aquest any es van registrar a la comarca del Vallès Occidental 78.436 contractes nous, fet que significa una disminució d'1,6% (-1.244) respecte el març del 2019. És el segon trimestre consecutiu que es registra una davallada significativa. Interanualment, la reducció és notable, d'un 11,4%, 6.999 contractes formalitzats menys. Aquesta reducció ha afectat més als contractes indefinits i el percentatge de temporalitat augmenta més d'un punt, arribant al 85,8% de contractes temporals durant el segon trimestre de 2019. D'aquests, segons el Consell Comarcal, un 43,2% té una durada entre un i tres mesos i un 31,1% són de durada indeterminada.