--
Seu d'Endesa a Barcelona.

Endesa proposa cofinançar el deute acumulat a Catalunya per la pobresa energètica

01.08.2019 | 12:39

Endesa ha compartit amb les administracions una proposta per cofinançar el 50% del deute acumulat després de l'aprovació de la llei catalana 2 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. L'objectiu és donar una solució a les persones en situació de vulnerabilitat abans del proper hivern. Actualment la Companyia té detectades prop de 25.000 persones vulnerables a Catalunya mitjançant els serveis socials, els quals sumen un deute de més de 21 milions d'euros –segons dades a 30 de juny de 2019–. D'aquestes, només el 30% s'han beneficiat de les ajudes i els descomptes del nou Bo Social, que va aprovar-se a finals de l'any 2017. Aquestes persones en situació de vulnerabilitat, tant les que no s'han acollit al Bo Social com les que sí, segueixen acumulant deute.
Endesa proposa resoldre aquesta situació mitjançant aquest compromís entre les administracions i la Companyia, amb la voluntat de liquidar el deute pendent que s'ha generat fins al moment, donar solució a la situació a la que s'enfronten les famílies vulnerables i evitar la interrupció de subministraments.