--

Mapfre supera fins juny els 15.000 milions d'ingressos

26.07.2019 | 04:00

Els ingressos de MapfreFRE durant el primer semestre de l'any van ascendir a 15.051 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 6,8% respecte al mateix període de l'any anterior, gràcies, d'una banda, a l'augment de les primes, que van ascendir a 12.528 milions d'euros (+4,7%), i als majors ingressos financers. El benefici net al tancament dels sis primers mesos de l'any es va situar en 375 milions d'euros (-2,9%), llastrat per les menors plusvàlues financeres i una menor contribució del negoci de Vida al Brasil. És destacable la bona evolució del negoci a Espanya, amb un creixement del 5,1%, així com en l'àrea regional Latam Nord, amb un augment del 78%, i Latam Sud, on el negoci creix un 1,5%, gràcies al bon comportament de Xile i el Perú. Durant aquest període també s'ha produït una millora del ràtio combinat del Grup de 1,5 punts percentuals, situant-se en el 95,9%, i una millora del ràtio de sinistralitat de gairebé 2 punts, fins al 67,5%. Les inversions del grup es van situar en 53.172 milions d'euros, un 7,9% més que al desembre de 2018. La majoria d'aquestes inversions, el 56% (29.992 milions d'euros) corresponen a deute sobirà, mentre que el 18% (9.370 milions d'euros) estan en renda fixa.