• Els cotxes autònoms abaratiran les assegurances entre un 10 i un 30%