--
Empresa saludable: Taller Jeroni de Moragas
Premis Cambra

Empresa saludable: Taller Jeroni de Moragas

12.07.2019 | 04:00

Taller Jeroni de Moragas. Aquesta entitat de Sant Cugat del Vallès és una cooperativa d'iniciativa social i sense afany de lucre dedicada a la prestació de serveis orientats a la inclusió social i laboral de persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual, malaltia mental i trastorn d'espectre autista. Fundada l'any 1973, el centre té avui un equip de 81 professionals, 35 dels quals són persones amb discapacitat, i atén a un col·lectiu de 100 usuaris.