Carles Massallé

Carles Massallé

20.05.2020 | 09:58

Em plau enviar-vos la caricatura que em va fer el Sr Edi l'any 1998.