Penya Closca

Penya Closca

15.05.2020 | 11:25

Adjunto caricatura Edi de l'equip de futbol "penya Closca" de les Pedritxes.