Carles Turat

Carles Turat

14.05.2020 | 10:24

Us envio la caricatura que em va fer l'Edi el maig-juny 2012.