Dolors Trullàs

Dolors Trullàs

08.05.2020 | 10:20

Us envio caricatura feta a la meva Mare Dolors Trullàs Prieto a l'any 1998.