El centre esportiu Terrassasports, a l'Area Olímpica.
Instal·lacions

La UFEC optarà a la gestió del Terrassasports

04.12.2020 | 19:56

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) està treballant en un projecte que li permeti gestionar el centre esportiu Terrassasports, situat al complex de Les Palmeres a l'Àrea Olímpica. El seu propòsit és presentar-se al concurs públic que convocarà l'Ajuntament per atorgar aquest espai a un nou gestor amb una proposta de convertir el centre en una residència per a esportistes. La UFEC és un dels socis del centre universitari Euncet Business School de Terrassa, on, entre altres cursos, s'imparteixen graus universitaris relacionats amb l'esport. El Terrassasports es convertiria en una peça més d'aquest engranatge esportiu i universitari, ja que permetria allotjar esportistes i estudiants, a més de dotar a l'estructura docent d'unes instal·lacions esportives per poder dur a terme l'activitat pràctica esportiva en un àmbit geogràfic molt proper a les instal·lacions de l'Euncet.

En aquest projecte fa ja mesos que es treballa des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. De fet, la proposta ha estat presentada a l'alcalde, Jordi Ballart, i en alguns moments es va sondejar la possibilitat d'anar de la mà del Club Natació Terrassa per posar-lo en marxa, opció que ara sembla menys possible per les conseqüències de la pandèmia sobre les estructures econòmiques de les entitats esportives. Des de la UFEC es treballa per convertir Terrassa en una ciutat de primer ordre en la formació universitària en el món de l'esport i aquest pas és vist com a imprescindible en aquesta direcció de potenciar l'oferta.

Ara es treballa en l'estudi econòmic de l'operació, ja que caldria adaptar el centre a les necessitats de l'oferta universitària. En aquest sentit, es contempla la construcció d'un edifici destinat a ús residencial, que completaria la instal·lació segons el projecte ideat per la UFEC. Cal tenir en compte, que en cas de prosperar aquesta idea, el Terrassasports deixaria de tenir un ús obert, com ha estat des de la seva inauguració, per ser d'utilització exclusiva de l'oferta universitària que s'està articulant.

Projecte viable
La Unió de Federacions Esportives ha mantingut contactes amb institucions com la Diputació de Barcelona per obtenir els ajuts necessaris i disposa, també, d'altres vies de finançament que fan factible la posada en marxa d'aquest ambiciós projecte.

Des de l'UFEC, es considera que el projecte és viable i satisfactori per a Terrassa, per a convertir-la en ciutat universitària de l'esport. A més, es veu com un avantatge el fet que no constitueixi una competència per a les diferents entitats que duguen a terme la seva activitat en l'espai de l'Àrea Olímpica.

Aquest seria el segon projecte que s'ha conegut com a aspirant a la gestió del Terrassasports, una vegada l'Ajuntament obri el període per estudiar les diferents ofertes aspirants a gestionar el complex. Abans, el Terrassa FC ja va verbalitzar el seu interès, malgrat que en el cas del club de futbol la seva demanda es basa a fer-se amb la totalitat de l'àrea de Les Palmeres, que inclou també els dos camps de futbol que actualment utilitzen els equips del Jabac. Fons municipals consideren que és més que probable que apareguin més agents interessants en fer-se amb la gestió d'aquest centre esportiu.

El Terrassasports és una de les peces del complex de Les Palmeres, gestionat des de la seva inauguració per la Fundació Privada Terrassa FC, que va finançar la seva construcció. En els darrers anys, la Fundació i l'Ajuntament han mantingut un conflicte arran de la imposició d'un cànon econòmic per l'explotació del complex en terrenys municipals. La Fundació no ha pagat les quantitats fixades i s'ha generat un deute de 3,4 milions d'euros. L'administració municipal, després d'un llarg conflicte judicial, ha decidit el rescat de la concessió. El procés finalitzarà un cop es resolgui un darrer recurs judicial presentat per la Fundació, que considera que ha de rebre una indemnització després de la finalització del conveni de cessió abans del temps estipulat.

Plans
Mentrestant, l'Ajuntament ja ha establert el seu full de ruta en aquest tema. El seu propòsit és mantenir l'activitat dels equips del Jabac en els camps de futbol, sempre que es desvinculi formalment de la Fundació Privada Terrassa FC, i convocar un concurs públic per la gestió del Terrassasports.

En les darreres setmanes, el Terrassa FC s'ha posicionat en contra d'aquest plantejament inicial, exposant que el complex es va construir inicialment amb el propòsit de garantir el futur econòmic del club. I que, per tant, té uns drets històrics que cal restituir davant el nou escenari. El Terrassa FC creu que no es pot fer una concessió fragmentada de la instal·lació i que cal buscar un gestor unitari."