Un entrenament dels equips del Jabac al camp de futbol de Les Palmeres.
Poliesportiu

Full de ruta per a Les Palmeres

06.11.2020 | 20:57

El complex esportiu de Les Palmeres, gestionat fins ara per la Fundació Terrassa FC, passarà a mans municipals a curt termini, després que el ple de l'Ajuntament aprovés de forma unànime, fa una setmana, el rescat. Les instal·lacions van ser construïdes en uns terrenys de titularitat municipal amb una cessió dels mateixos per 35 anys. Aquella decisió, adoptada l'octubre de 2001, ha estat ara revocada i el llarg procés de conflicte entre ambdues parts enfila el tram final, encara que sense dates concloents. Després de l'acord del ple, la Fundació hauria de deixar les instal·lacions esportives en un termini de cinc mesos, encara que el recorregut judicial encara no ha finalitzat i pot allargar els temps pautats. La Fundació ha presentat un recurs contenciós-administratiu que obre el ventall temporal en relació amb la conclusió del trajecte. Aquesta entitat considera que la rescissió anticipada de la concessió ha de comportar una indemnització econòmica que l'Ajuntament entén injustificada, donat que la mesura ha estat presa per un incompliment molt greu de les condicions del conveni de cessió dels terrenys, el que justificaria la resolució anticipada, segons l'Ajuntament.

Nova realitat
El futur d'aquest complex esportiu s'obre ara a un nou escenari, que l'ajuntament té dibuixat en el seu full de ruta, segons es recull en el dictamen presentat al ple del divendres que justificava la revocació i extinció de la concessió de l´ús del solar de Les Palmeres per part de la Fundació. Una decisió executada, després de dues sentències judicials favorables a l'administració municipal, per l'incompliment del pagament del cànon que l'Ajuntament va implantar el juliol de 2010, de 24.735 euros mensuals. Aquesta quantitat econòmica la va fixar l'Ajuntament justiticant que la Fundació havia deixat d'aportar diners al Terrassa FC, que era un dels objectius primordials de la construcció del centre esportiu i la consegüent cessió dels terrenys municipals. El deute generat en aquest temps i que reclama l'Ajuntament ascendeix a 3.486.432 euros. Aquest tall en el flux d'aportacions econòmiques de la Fundació al Terrassa FC SAD es va produir després de la ruptura entre les dues unitats, que fins al moment formaven una única unitat presidida per Guillermo Cabello.

El complex de Les Palmeres consta de dos camps de futbol (un principal i un auxiliar de futbol-7) en els que juguen els equips del Jabac, i el centre esportiu Terrassasports, amb l'edifici principal i deu pistes de pàdel. De cara a l'ús i gestió de futur, l'Ajuntament contempla una separació de les dues peces esmentades. Per una banda, el propòsit dels responsables municipals passa per garantir la continuïtat dels equips del Jabac com a entitat usuària dels camps de futbol. Mentre que pel Terrassasports es contempla una concessió de la gestió a una entitat esportiva o empresa de serveis mitjançant un concurs públic.

Segons un estudi elaborat pel servei d'esports de l'Ajuntament el setembre d'aquest any, la continuïtat del Jabac en els camps de Les Palmeres passa per un canvi en la seva personalitat jurídica diferenciada de la Fundació Terrassa FC, a la qual està adscrita. El conflicte de l'Ajuntament amb la Fundació fa que sigui inviable concedir l'ús de les instal·lacions al Jabac si continua depenent d'algú a qui l'administració municipal ha desposseït dels seus drets per consderar que ha incomplert les obligacions. Malgrat que des del Jabac s'havia valorat de forma negativa aquest supòsit amb anterioritat, les darreres converses entre ambdues parts podrien haver obert un camí cap a una solució. La Federació Catalana de Futbol considera que és possible mantenir les categories actuals dels equips del Jabac si es fa un traspàs dels drets esportius de la Fundació Terrassa FC a una nova fundació esportiva que doni continuïtat a l'activitat dels equips de futbol. El Jabac està considerat com un dels sis millors clubs del futbol formatiu català en base a la categoria dels seus equips.

Camps de futbol
L'Ajuntament cediria els camps de futbol de Les Palmeres i els vestidors destinats a aquest esport que formen part de l'edifici del Terrassasports, amb una fórmula idèntica a la de la resta de camps municipals gestionats per clubs locals. En aquest estudi, a més, es parla de la necessària inversió a fer en alguns elements dels camps, fonamentalment pel que fa a la substitució d'una gespa artificial que va ser instal·lada la temporada 2002-03. L'informe qualifica l'estat de la superfície com a "molt deficient" i admet que ha superat en molt la vida d'aquest tipus de terrenys de joc, qualificant d'imprescindible el canvi. El cost estimat d'aquesta operació és de 290.000 euros.

En referència al centre esportiu Terrassasports, l'Ajuntament planeja un futur diferent. Un cop rescatada la propietat del complex, l'opció a executar passa per fer un concurs públic per a la nova gestió. Un procediment obert a entitats esportives o empreses de serveis esportius que haurien de presentar els seus projectes per ser valorats. Cal no oblidar que el Terrassa FC ha expressat en diferents oportunitats la seva predisposició a optar a la gestió d'aquest centre.

L'Ajuntament, en aquest cas, ha manifestat que l'adjudicació ha de tenir en compte la implantació d'un cànon a qui gestioni el servei i la subrogació del personal fix de l'equipament. Quan al cànon, que ha estat el gran cavall de batalla del conflicte entre l'Ajuntament i la Fundació Terrassa FC i que aquesta darrera ha considerat desproporcionat en tot moment, l'administració municipal diu que s'haurà d'ajustar a les circumstàncies actuals de mercat. I fins i tot deixa la porta oberta a contemplar un període de carència en el pagament o un ajust del termini de la concessió en funció de l'estat en què es trobin les instal·lacions i de les inversions que s'hagin de fer.

Noticias relacionadas