Aquest estiu acabaran les dues primeres fases de l'obra.

La gespa de Les Fonts, abans de final d'any

09.07.2020 | 20:26

L'Ajuntament de Terrassa es farà càrrec de la tercera fase del projecte del nou camp de futbol i rugbi de Les Fonts, consistent en la instal·lació de la gespa artificial en el terreny de joc. El regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, ha manifestat que els treballs no poden quedar aturats pel perill que suposaria per al nou complex esportiu després que estigui a punt de concloure les dues primeres fases de treballs. Aquesta actuació referida al terreny de joc l'havia d'afrontar la Generalitat de Catalunya, però la seva participació econòmica no es va concretar.

Les previsions municipals passen per poder instal·lar la gespa artificial entre novembre i desembre d'aquest any, mitjançant un sistema de rènting que assumirà l'administració local. Això permetrà donar continuïtat a les feines de construcció del camp. El terreny de joc ja està asfaltat i quasi a punt per poder-se instal·lar la gespa artificial.

Nous agents

El nou camp de Les Fonts es destinarà a l'activitat de la UD Les Fonts de futbol i del club Carboners de rugbi. La Federació Catalana de Rugbi va deixar d'actuar com a promotor de l'obra, com a conseqüència dels retards que es van produir en els tràmits per obtenir els ajuts de l'administració autonòmica. L'Ajuntament va recuperar la cessió dels terrenys i ha buscat alternatives per afrontar les dues últimes fases del projecte. Les dues primeres ja eren finançades per l'Ajuntament. Faltarà per definir quin tipus de vestidors s'habilitaran.

El Servei d'Esports prioritzarà la instal·lació de la gespa del camp de Les Fonts com a garantia per si en un futur ha d'acollir una part de l'activitat del Terrassa FC. Encara està pendent un calendari pel canvi de la gespa del Camp Olímpic després de no poder-se fer aquest estiu, operació que si s'executés durant la temporada obligaria a buscar un emplaçament per als equips del Terrassa durant les obres.w