Localitzar i difondre el patrimoni

25.03.2021 | 04:00

L'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), amb seu a Barcelona però secretaria a Terrassa -concretament a l'edifici del MNACTEC-, va néixer l'any 1979 de l'interès d'un grup d'enginyers industrials en el si de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya per dotar Catalunya d'un Museu de la Ciència i de la Tècnica, cosa que es va aconseguir l'any 1984. En paral·lel, l'associació ha dedicat els seus esforços a localitzar, inventariar i difondre el patrimoni industrial i tècnic de Catalunya. Des de l'entitat es posa un èmfasi especial en l'estudi, la conservació, la difusió i, si és possible, la reutilització d'aquest patrimoni.