"Gens Tarrasia"

28.01.2021 | 04:00

Infatigable historiadora del passat cultural i artístic de la ciutat, Ana Fernández no para d'estudiar-lo i de fer-ne treballs. A banda dels diversos llibres que ha anat traient, els seus estudis surten regularment a les separates de l'ACT, on va agafar el relleu d'un altre gran estudiós i erudit de la història terrassenca, Rafel Comes. Al número anterior, comentava el fet que va motivar que el papa Climent VI, l'any 1351, pronunciés la frase "Gens Tarrasia et Sabadelli, gens inimica Dei". És a dir, l'assassinat, el dia de Nadal de l'any abans, durant la celebració de la missa del gall, d'Arnau Ramon de Biure, abat del monestir de Sant Cugat del Vallès entre el 1348 i el 1350. Sembla que l'assassí fou un tal Berenguer de Saltells, ajudat per alguns veïns de Terrassa i de Sabadell.

Fernández explica els fets i la llegenda generada per aquest crim en relació amb allò que Víctor Balaguer va escriure al seu llibre "La Guia de Barcelona á Tarrasa, por el ferro-carril", publicat l'any 1857.