"Les dones que vulguin fer d'infermeres"

14.03.2020 | 04:00

El 29 d'octubre de 1918 és el dia en què la premsa de Terrassa va publicar més notícies sobre la pandèmia de grup. Daniel Montaña les resumeix en el seu treball publicat a la revista d'història local Terme. "Es va fer càrrec de la presidència de la Junta Administrativa de Sanitat Local el regidor Narcís Freixa. Es crida les dones que vulguin fer d'infermeres, a les quals els serà agraït el servei i remunerat. També informen que hi ha un servei mèdic permanent que es pot sol·licitar a les dependències de Sanitat, avisant personalment o per telèfon. La Junta també ha fet construir taüts; el qui els necessiti els pot sol·licitar. S'ha facultat els alcaldes de barri perquè donin bons per a carbó a compte de la Junta de Sanitat. Les últimes 24 hores hi ha hagut 59 nous casos de grip: dos de greus; 5 de broncopneumònia i 2 més d'altres malalties. Les brigades d'higiene i sanitat han prestat els següents serveis: 4 vetlles, 14 desinfeccions, 1 amortallament, 1 inspecció i han lliurat 80 litres de desinfectant".