Estudi de Rafel Comes sobre la nissaga Cabeza

06.12.2019 | 04:00

L'historiador i erudit local Rafel Comes publica al butlletí de desembre de l'Ateneu Terrassenc el quart capítol de la sèrie "Nissagues terrassenques". El dedica als nostres conciutadans de cognom Cabeza anteriors a l'últim Guerra Civil," la majoria descendents de Josep Cabeza i Bruguera i Rosa Rovira de Piera (Anoia), que a mitjans del segle XIX es van traslladar a Terrassa amb els seus fills, Josep i Joan. El pare i els dos fills eren barbers d'ofici i nats a Esparreguera". Comes explica les vides dels seus descendents, entre ells Francesc Cabeza Sabater (1903-1976), que fou secretari del Grup Excursionista Montserrat, pare de la pintora Júlia Cabeza, que aquest any ha fet una exposició a Amics de les Arts. El seu germà, Ramon Cabeza Sabater (1849-1976), col·laborador a la premsa local, fou el marit de Rosa Alegre i Puech, professora de francès, i filla del músic i activista cultural, Martí Alegre i Puig. Un altre membre de la nissaga fou Josep Cabeza Abadal, nascut l'any 1878. També músic, va ser el cornetí primer de les cobles Nova Trullassos i la Principal de Terrassa.